Vizyon, Amaç, Değerler

Vizyon

Evrensel inovasyon markası olmak

Amaç

Daha iyi bir dünya için inovasyon

Değerlerimiz

Etik Değerler ve Saygınlık

Yenilikçilik

Takım Ruhu

Sürdürülebilirlik

Esnek ve Proaktif Olmak

Paydaş Odaklılık