İletişim tüm sorularınız için

FARBA, sahip olduğu başarının, yenilikçi kurumsal yapısının en önemli öğesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Başarı yolunda en önemli varlığımız çalışanlarımızdır.

FARBA Kurum kültürü ışığında; şeffaf, yenilikçi, kapsayıcı, çeşitliliğe önem veren, objektif bakış açısı ile çalışanlarımızın bağlılığını sağlamak için;

  • En değerli yetenekleri (kaliteli işgücünü) kazanır,
  • Kapsayıcıdır, ayrımcılıktan uzak, objektif kriterlerle çeşitliliğe imkân yaratır,
  • Çalışanlarının yaratıcı fikirlerine önem verir, iletişimi etkili ve şeffaf bir şekilde yönetip güçlendirerek katılımcılığı sağlar,
  • Gelecek bakış açısı ile kişisel ve mesleki olarak sürekli öğrenme ve deneyim paylaşım ortamları sağlayarak çalışanlarını geliştirir,
  • Sağladığı maddi ve maddi olmayan imkânlarla onları destekler,
  • Etik davranış ilkelerine bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak çalışma imkânları sağlar,
  • Güvenli, ergonomik ortamlarda çalışmaları ve iş yaşam dengesi içinde başarılı olmalarını sağlar,
  • Çalışanın memnuniyetini ölçerek, çalışanları için yenilikçi süreçlerini geliştirir,
  • Çalışanlarının performansını objektif kriterlere dayalı olarak değerlendirir, tanır, takdir ve teşvik eder, yükselmelerini sağlar,
  • Tüm uygulamalarını insan haklarına saygılı ve hukukla paralel hayata geçirir.