İletişim tüm sorularınız için

İnsan Kaynakları Politikası


Başarı yolunda en önemli varlığımız çalışanlarımızdır.
Tüm İK süreçlerimizi, çalışanlarımızın katılımıyla, şeffaflık ve fırsat eşitliğini gözeterek yönetiyoruz.

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecindeki amacımız bizlerle çalışmak isteyenleri 'doğru işe doğru insan' prensibiyle değerlendirmektir. İşe Alım sürecimiz, açık pozisyonlarımız için hazırlanan ilanlarımıza gelen başvuruları değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağırılırlar.

Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili Bölüm Yöneticileri, işe alım sürecinde işbirliği yaparlar. Yetkinlik Bazlı Görüşme Teknikleri kullanılarak adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Görüşmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenir.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

- Yetkinlik Bazlı Mülakat
- Kişilik Envanteri
- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
- Görsel Yetenek Sınavı
- Referans Kontrolü

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketlerimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.
Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

Eğitim Gelişim

Kurum kültürü ve stratejileri ile İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. Eğitimler Oryantasyon süreci ile başlar, kişisel gelişim, bilgi ve beceri, performans geliştirmeye yönelik çeşitli eğitimler ile devam eder. Şirketimiz eğitim çalışmaları kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak ayrılmıştır. Kurum içi eğitimler, iç eğitimcilerin seçilmesi ile başlar ve eğitimcilerin özellikleri ve teknik bilgilerine göre yapılandırılır. Kurum dışı eğitimler bağımsız danışman şirketler ile ortak yürütülen eğitim programlarını kapsamaktadır.
Ayrıca Şirketimiz çalışanlarımızın yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla Farba'da yabancı dil eğitim kuruluşları ile Dil Eğitim kursları düzenlemektedir.