İletişim tüm sorularınız için

Sosyal Sorumluluk

Fabrikamızın bulunduğu bölgede ve gerekse yurt çapındaki faaliyetlerimizde, sosyal sorumluluk bilinci içinde hareket etmek, çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarda öncülük etmek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Aktivitelerimiz:

  • Firma Teknik Gezi Organizasyonları (Üniversiteler, Teknik liseler)
  • Ağaçlandırma ve Çevre Farkındalık Çalışmaları
  • Kan Kök Hücre Bağışı
  • Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaretleri vb.
  • Hatice Bayraktar EML ihtiyaçlarının karşılanması