İletişim tüm sorularınız için

Farba' da İş Sağlığı ve Güvenliği

FARBA, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini ve sürekli geliştirilmesini iş sağlığı güvenliği hedefleriyle takip ederek, proaktif uygulama ve yıl içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği aktiviteleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirme ve mükemmelliğe ulaştırmayı hedeflemiştir.

İş Güvenliği Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, üst yönetimin desteği ile yasal mevzuatlar doğrultusunda sektörde öncü olacak uygulama ve aktiviteleri pekiştirmesi sonucu hep ileriyi hedef alan bir yapıya bürünmüştür.

Yapılan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri işletme içerisindeki iş kazası sayılarının her geçen sene azalmasını, 0 iş kazası ve 0 meslek hastalığı hedefimize her geçen sene bir adım daha yaklaşmamızı sağlamıştır.

Bu amaçla yıl içerisinde yaptığımız faaliyetler ile konunun hassasiyetini ve ciddiyetimizi ön plana çıkartmaktayız,

İş Güvenliği Ayı Faaliyetlerimiz:

Yıl içerisinde her yıl Şubat ayı Farba' da “İş Sağlığı ve Güvenliği Ayı” olarak kutlanmaktadır. Bu ay içerisinde çalışanların farkındalığını arttırmayı hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve projeleri gerçekleştirilerek, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanların katkısı ile güçleneceği olgusu benimsetilmektedir. Yapılan aktiviteler hem çalışanları hem de çalışanların ailelerini kapsayacak şekilde organize edilerek bu kültürün aşılanması sağlanmaktadır.

Stop6 Saha Denetimlerimiz:

Altı ana kaza unsuru üzerinden makine bazlı işletme risk haritası oluşturularak , üst yönetimin de dahil edildiği yıllık denetim planı ile her hafta “Stop6 Saha Denetimi” yapılarak riskler öncesinde tespit edilerek kaza ihtimallerinin önüne geçilmektedir.
Denetim ekipleri, işletme içerisindeki bölüm çalışanlarının çapraz denetim ilkesi ile bir araya getirilmesi ile oluşturularak , farkındalığın ve iş körlüğünün önüne geçilmesi hedef alınmıştır.

KYT-KYG İş Güvenliği Eğitim Sistemimiz:

Mevzuat doğrultusunda verdiğimiz eğitimler yanında personellerin daha spesifik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemesini hedef aldığımız, çalışanlarımızın tehlike tahmin becerisini arttırmaya yönelik verdiğimiz KYT-KYG eğitim sistemi, iş yerinde işin yürütülmesi sırasında, çalışma şartları ve teknik ekipmanların oluşturduğu tehlikelerin sağlığa verebileceği etkileri Stop6 bakış açısı ile tespit edebilme ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturabilmek için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaları öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Çevre Yönetim Sistemi

FARBA, ISO 14001 ve ISO 50001 Standartlarına sahip, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, enerjiyi verimli kullanmayı hedefleyen ,sürdürülebilir çevre yönetim sistemini somut hedefler üzerinde sürekli iyileştirme yaparak ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını taahhüt eden , gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanan bir yapıya sahiptir.

Çevre bilincini arttırmak amacı ile her yıl Haziran ayı, fabrikamızda “Çevre Ayı” olarak kutlanmaktadır.
Bu ay içerisinde yapılan sosyal içerikli faaliyetler ile çevre bilincinin aşılanması hedef alınmıştır. Yıl içerisinde yapılan düzenli sosyal sorumluluk projeleri ile çevre kirliliğine sebep unsurların azaltılması hedeflenmiştir.
Bu amaçla, çalışanlarımızın evlerinde biriktirdiği evsel atık yağlar ve atık piller toplanmakta ve tarafımızca yasal mevzuatlar doğrultusunda geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.