Seçme ve Yerleştirme

İnsan Kaynakları Departmanı tarafından adil ve objektif şekilde bir değerlendirme yapılarak, firma kültürüne uygun seçme ve yerleştirme sürecinin işletilmesi İnsan Kaynakları departmanı tarafından sağlanır.

İşe alım süreci ihtiyaçların belirlenmesi ile başlar. Her yıl bütçe döneminde departman bazında insan gücü planlaması yapılır ve yine departman bazında yıl içerisinde işe alınması planlanan çalışan sayıları departman bazında belirlenir. Bunun dışında yıl içerisinde çeşitli sebeplerle ayrılan çalışanların yerine işe alım yapılır.

Şirketimize e-posta, internet sitesi, kariyer portalları veya şirket çalışanlarımızın önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvuruları kabul edilir.

Başvuruların incelenmesinin ardından adaylara yetkinlik bazlı mülakat, pozisyona göre kişilik envanteri testi ve İngilizce testi yapılır. Mülakatlar departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılır. Uygun bulunan adaya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılır. Gerekli evrakları tamamlayan adayın, belirlenen tarihte işbaşı yapması ile işe alım süreci tamamlanır.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitimlerde, kendilerini mevcut ve gelecekteki pozisyonlarında daha da geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlar; organizasyonel gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alırlar. Performans ölçme ve değerlendirme sonuçları ışığında her yıl, departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda; şirket/departman/çalışan bazında yıl içerisinde alınacak eğitimler belirlenir ve eğitim planı oluşturulur. Önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçların oluşması durumunda tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de Yıllık Eğitim Planı'na dahil edilir.

Çalışanlardan aldıkları eğitime ilişkin geri bildirimler alınır ve sonraki süreçte verilecek eğitimlerde bu geri bildirimler mutlaka değerlendirilir.

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi; kurum başarılı olmasını ve Farba kurumsal hedeflerini bireysel hedeflere indirgeyerek kurum başarısını ve aynı zamanda çalışanların daha yüksek performans göstermelerini sağlamayı hedefler. Çalışanlar Farba hedefleri kapsamında bireysel hedeflerini gerçekleştirmek için çalışırlar. Her yıl gerçekleşen performans değerlendirme dönemi sonrasında çalışanlara farklı kariyer yolları sunulurken, başarıları ile paralel olarak ödüllendirilirler.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi

Şirketimiz öncelikleri arasında çalışanlarımızın kariyer gelişimi yer almaktadır. Yetenek havuzlarımızdaki çalışanlarımız, bir üst göreve atama için hazır hale getirilir. Boş pozisyonlar için pozisyonun gerekliliğine uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımız öncelikli olarak değerlendirilir. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimi ve şirketlerimizin iş hedeflerinin optimal şekilde birbiriyle örtüşmesi sağlanır.

Bu yolda başarıya ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek, takip etmek, değerlendirmek, kendilerine ve kuruma yaptıkları katkılarla birlikte yatay ve dikey gelişim fırsatları yaratmak İnsan Kaynaklarının hedef ve görevlerindendir.

Kariyerinde başlangıç yapmak veya yön değiştirmek, hedeflediği işe ulaşmayı destekleyecek bilgi beceri ve yeteneklere sahip olmak isteyen çalışanlarımız şirketimizin sağladığı iç ve dış eğitimler, gelişme programları ile desteklenmekte ve bu yolda yönlendirilmektedir.

Ücret ve Yan Haklar

Beyaz yakalı çalışanlarımızın ücret ve yan hakları belirlenirken yetkinlikleri, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitimleri ve iş tecrübeleri dikkate alınır. Ücret artışlarında, enflasyon gelişimi, sektör ücret verileri, performans değerlendirme sonuçları dikkate alınarak rekabetçi ücret yapısı sağlanır. Mavi Yakalı çalışanlarımız için ücret artışları Toplu İş Sözleşmesi baz alınarak yapılmaktadır.

Ücret paketimiz pozisyon bazlı; maaş, prim, ikramiye, yol yardımı, özel sağlık sigortası, şirket telefonu ve şirket aracı imkânlarından oluşur.

İzin politikamız yasal izin sürelerine çalışan gereksinimleri göz önüne alınarak eklenen ilave izinlerle zenginleştirilmiştir.

Öğle yemeği ve çalışanlarımızın ulaşımı için çeşitli güzergâhlarda servis olanakları mevcuttur.