FARBA ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

FARBA tüm faaliyetlerinde çevre odaklılığı sağlamak ve yönetmek kapsamında;

 • FARBA çevre ve enerji ile ilgili tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uyar ve çevre, enerji yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlar.
 • Çevre ve enerji yönetim sisteminin, amaçlarını hedeflerini, oluşturur ve bunların sürekli gözden geçirilmesini yönetim eliyle sağlar.
 • Ürünlerimiz, üretim faaliyetlerimiz ve tedarikçilerimiz için çevresel performans hedefleri koyar ve iyileştirir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliği çalışmalarını artırır.
 • Mevcut ve yeni devreye alınacak tüm proses, tasarım ve tüm makine ekipmanlar ile enerjinin kendisinin tedariki dahil olmak üzere Çevrenin korunması tüm boyutları ve Enerji verimliliğini dikkate alır.
 • Üretim sırasında kullanılacak olan kimyasal maddelerin satın alınması, taşınması,
  depolanması, kullanımı ve kullanımı sonrasında oluşacak tehlikeli atıkların bertarafı ve azaltılması ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uygun hareket eder, üretim esnasında yasaklı malzemeler kullanmaz.
 • Kullanılan kimyasal maddelerin değişen teknolojiye uygun olarak sürekli iyileştirir ve bu doğrultuda çevreye ve insana zararsız maddeler kullanarak üretimi sağlar.
 • Tüm yasal ve mahalli çevre kurulu kararlarına uyar, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre etkilerinin azaltılması için iyileştirmeler yapar ve bu konularda çalışan farkındalığını artırır.
 • Çevre konusunda uygulama ve raporlamada tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılar.
 • Tüm doğal kaynak tüketimini ve karbon salınımını azaltıcı önlemler alır.
 • Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için tüm paydaşlarının çevre bilincini artırır.

Farba Otomotiv A.Ş. olarak çevre ve enerji hedeflerine ulaşmanın anahtarı olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirerek, ‘SÜREKLİ GELİŞME' çabası içinde tüm gücümüzle çalışırız.