Bilgi Güvenliği Politikamız


Bu politikanın uygulanması ile Farba A.Ş. Üst Yönetimi, “Yalın Mükemmellik” yaklaşımıyla gerçekleştirdiği üretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki hizmetlerin güvenilirliğini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğinin gerekleri olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

  • Kapsam dâhilindeki tüm bilgi varlıklarının her geçen gün artan iç ve dış tehditlere karşı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunmasını,
  • Kuruluşun ve paydaşlarımızın (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) Bilgi Güvenliği gereksinimleri ile yasalar, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler, standartlar ve sektörel gereksinimlerden doğan şartlara uyulmasını,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini,
  • BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin, üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınmasını,
  • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli ihlâlleri rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınmasını, BGYS kapsamındaki hususların tüm çalışanlar tarafından eksiksiz olarak uyulmasının sağlanması.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesi

Yönünde faaliyetlerimizi kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.