Kalite Politikamız


Belirlemiş olduğumuz Kalite Politikamız şu şekildedir;

Firmamızda TS-EN-ISO 9001, ISO/TS 16949 standartlarına uygun olarak kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanarak etkinliği iyileştirilmektedir.
FARBA'da kalite yönetim sisteminin gerektirdiği tüm süreçler tanımlanmıştır. Belirlenen süreçlerin uygulanması ve izlenmesini desteklemek için gerekli eğitilmiş personel, alt yapı, çalışma ortamı, teknik bilgi, araç-gereç-makine gibi tüm kaynaklar sağlanmıştır. Süreçlerimiz çeşitli parametre ve hedeflerle izlenmekte ve ölçülmektedir.

Planlanan sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımız izlenerek, süreçler sürekli iyileştirilmektedir. Aylık performans toplantılarında süreç performans göstergeleri gözden geçirilmekte ve takip edilmektedir.