FARBA DÖNGÜSEL EKONOMİ POLİTİKASI

FARBA olarak sadece bir Dünyamız olduğunu biliyoruz. Çevre yönetim sistemimiz ve çevreye sorumlu iş yapışımız ile birlikte;

  • İşimizle ilgili tüm doğal kaynakların en az kullanımı sağlanır.
  • İşimizle ilgili tüm kaynakların en verimli kullanımı sağlanır.
  • İşimizle ilgili tüm makine, teçhizat, donanım, bina ve tesislerin bakımlarıyla, kullanım ömürlerinden en fazla fayda sağlanır.
  • Tüm boyutlarda atık yönetimi ve sıfır atık yaklaşımı uygulanır.
  • Tüm boyutlarda dönüşüm teşvik edilir.
  • Alımlarda ihtiyaç belirleme aşamasında ve satın almalarda döngüsel ekonomi (enerji verimliliği, çevreye etki, uzun ömür vb.) ilkelerine uyum gözetilir.
  • Elden çıkarma aşamasında ve hibelerde döngüsel ekonomi ilkelerine uyum gözetilir.
  • Tedarikçilerle ilişkilerde bu bakış açısı ile hareket edilir.

Farba Otomotiv A.Ş. olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getiririz. Dünyamıza, insanlığa ve tüm paydaşlara fayda için tüm gücümüzle çalışırız.