FARBA İŞBİRLİĞİ POLİTİKASI

FARBA başarısında vazgeçilmez unsurların başında İşbirlikleri gelmektedir. Tüm faaliyet alanlarımızda, işbirliği ekonomisinin farkındalığı ile işbirlikleri yapmakta ve yönetilmektedir.

FARBA tüm faaliyetlerinde işbirliğini sağlamak ve yönetmek için;

  • FARBA stratejilerinin gerçekleştirilmesi kapsamında işbirlikleri yapılır.
  • İşbirlikleri karşılıklı yararı sağlayacak şekilde, şeffaf tutarlı ve hesap verilebilir şekilde yönetilir.
  • İşbirliklerinde karşılıklı güven için tüm işbirlikleri sözleşmeler doğrultusunda yönetilir.
  • İşbirliklerinde öngörüsel olarak gelecek odaklı, yenilikçi yaklaşımlar esastır.
  • İşbirlikleri süreç bazlı ele alınır ve etkinliği gözden geçirilir.
  • İşbirliklerinde karşılıklı kazan-kazan sağlanır.
  • İşbirlikleri geribildirimleri değerlendirilir ve çözüme ulaştırılır. Gerektiğinde gelecek dönemli stratejilere dâhil edilir.

Farba Otomotiv A.Ş. olarak karşılıklı kazan-kazan felsefesi içinde hedeflerine ulaşmanın anahtarı olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde tüm işbirliklerine açıktır.