İş Güvenliği, Çevre ve Enerji politikamız


Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

Biz çalışanlarımıza, yan sanayilerimize, müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre / Enerji Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi,

Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,

Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp,enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, İSG yönetimi ve performansını sürekli olarak iyileştirmeyi, kirliliği önlemeyi, enerji performansının artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,

İş Sağlığı-Güvenliği, Çevre ve Enerji politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.